Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Aστρονομία... κι έγινε το 1593 στο Λονδίνο

This magnificent contraption was made in 1593 in London. It’s an astronomical compendium – a small collection of instruments cleverly brought together into one form. This one features a compass, a perpetual calendar, a latitude list, a lunar indicator, a list of ports and harbours and a nocturnal (an instrument used to calculate time at night based on stars). It was a helpful device when travelling by ship – it could be used for timekeeping or establishing high tide at different ports. It would have been a very expensive item and a flashy status symbol for its owner. http://ow.ly/voZw30bPWmi
Αυτό το υπέροχο μαραφέτι έγινε το 1593 στο Λονδίνο. Είναι ένα αστρονομικό επιτομή - μια μικρή συλλογή των μέσων έξυπνα έφερε κοντά σε μία μορφή. Αυτό διαθέτει μια πυξίδα, ένα συνεχές ημερολόγιο, ένα γεωγραφικό πλάτος λίστα, ένα σεληνιακό δείκτη, κατάλογος των λιμένων και λιμάνια και ένα νυχτερινό (ένα μέσο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρόνου τη νύχτα με βάση αστέρια). Ήταν μια χρήσιμη συσκευή όταν ταξιδεύουν με πλοίο - θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου ή τη θέσπιση παλίρροια σε διάφορα λιμάνια. Θα ήταν ένα πολύ ακριβό προϊόν και ένα φανταχτερό σύμβολο για τον ιδιοκτήτη του. http://ow.ly/voZw30bPWmi


Lamprini t. ο πυγμάχος σε ανάπαυση...

The Boxer at Rest

φοβερό
ο πυγμάχος σε ανάπαυση... 

Σενάριο 1ο ... αφού με παντρεύτηκες... ή...

Σενάριο 1ο ... αφού με παντρεύτηκες... θα με ταΐζεις...
Σενάριο 2ο... το πτηνό, ταΐζει το μικρό του... :) 

Lamprini ( η περιπτερούχος)Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Γιατί θέλησα να πετάξω, έγινα χορεύτρια. Τρίσα Μπράουν


"Γιατί θέλησα να πετάξω, έγινα χορεύτρια. Η υπέρβαση του νόμου της βαρύτητας πάντοτε με συγκινούσε. Δεν υπάρχει κρυφό νόημα στους χορούς μου. Αποτελούν μια πνευματική άσκηση σε σωματική μορφή."
Trisha Brown

Τρίσα Μπράουν

από φεις...
Trisha Brown in "Watermotor", by Babette Mangolte (1978)Lamprini (η περιπτερούχος)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...